Mesaje Biblice news

11 Octombrie 2020 Ziua Mulțumirii

Astăzi este o sărbătoare, o sărbătoare specifică bisericilor evanghelice, o sărbătoare menționată în scriptură și instituită de Dumnezeu inițial pentru poporul evreu, dar menținută de Noul Testament într-o altă formă pentru noi creștinii, cunoscută sub numele de Șucot (în limba ebraică סוכות șukót, în pronunția askenazită „súkos”, Sărbătoarea Corturilor, a Colibelor sau a Tabernacolelor) este o sărbătoare biblică celebrată în a 15-a zi a lunii ebraice Tișri (prima duminică din jumătatea lunii octombrie, cum este acum 11 Octombrie). Această sărbătoare a fost una din cadrul celor trei mari sfinte sărbători biblice evreiești, poruncită de Dumnezeu în Pentateuh, (care încep cu Ziua Trâmbițării, continuă cu Ziua Ispășirilor ori Yom Kippur), cu ocazia cărora, este poruncit ca întreg poporul să făcă pelerinaj la Ierusalim.

Este o sărbătoare a recoltelor, și de recunoștință, care așa cum observăm o celebrăm după încheierea secerișului, și după culesul roadelor de toamnă, însă noi o celbrăm ca mulțumire pentru roadele pământului iar nu în amintirea celor patru zeci de ani de pribegie în pustie.

Sărbătoarea ținea la evrei șapte zile, începând cu o zi de odihnă – în ebraică „Yom tov” (zi bună) – când muncile sunt interzise, apoi este urmată de zilele intermediare „Chol hamoéd” și se încheie tot cu o zi de odihnă „yom tov”, în ziua “a opta”, Șemini Ațeret, zi festivă de încheiere. Cuvântul ebraic sucōt este pluralul de la suca, “colibe ori corturi”, și este o construcție temporară cu pereți acoperiți de „sacah” (material vegetal ori lăstari de bambus).
În Israel astăzi Suká are menirea să evoce lăcașurile fragile în care israeliții au locuit în cei 40 ani de drum prin pustiu după ieșirea din robia egipteană. În timpul sărbătorii mesele se servesc în această suká, iar unii și dorm în ea în cursul nopții. În fiecare zi a sărbătorii, membrii familiei recită o binecuvântare.

Este această sărbătoare și a noastră a creștinilor?

Conform profetului profetul Zaharia, în era mesianică Sucot va deveni o sărbătoare universală și toate popoarele vor iubi Ierusalimul. Iată referințe nou testamentale

Epistola lui Pavel către Romani cap. 6
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.
și A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni : 2 Corinteni cap. 2
14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

(Visited 198 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Translate »